Ceník – kontejnerová doprava


Odvoz suti a odpadu

Kontejnery je možné nakládat maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.
U zakázky na odvoz více kontejnerů je možná sleva!

Materiál Cena bez DPH za kontejner – objem kontejneru:
2 4 m³ 11 m³
Suť bez odpadu 1600.- 2450.-
Zemina bez odpadu 1600.- 2450.-
Lehký stavební nebo komunální odpad (bez suti !) 2350.- 2950.- 4750.-
Stavební nebo komunální odpad + suť max 20% 2900.- 3950.-
Sádrokarton 2350.- 2950.- 4750.-
Větve, roští, tráva, listí, dřevo 1950.- 2600.- 3500.-

Cena zahrnuje:

  • dopravu po Praze
  • přistavení a odvoz kontejneru
  • ekologickou likvidaci odpadů na skládce

 

Stavební materiál který dovážíme

 

Materiál Cena bez DPH
za 1 t
Písek betonový, maltový. 300.-
Zemina 500,-
Zahradní zemina homogenizovaná – namíchaná a vytříděná, kvalitní směs zeminy k pěstování rostlin a zeleně. 850.-
Štěrk    frakce: 2/5, 4/8,  //  8/16, 16/32, 32/63 490,-//390.-
Kačírek praný    frakce: 4/8, 16/22 …. 490.-
Kačírek světle šedý    frakce: 4/8, 16/22 …. 590.-
Beton (suchý, zavhlý, potěr) (cena betonárky)

Na jednu jízdu lze přivézt maximálně 5 tun stavebního materiálu. (1,5 t = 1 m³)

Doprava stavebního materiálu

Položka Cena bez DPH
Doprava po Praze 800.-
Doprava mimo Prahu 800.- + 28.-/Km
Čekání řidiče v místě nakládky/vykládky materiálu z kontejneru nebo na kontejner : hodina čekání: 500.-/hod.

 

Napište nám